Skilsmisseadvokat

Under en skilsmisse kan det lett oppstå konflikter mellom partene. Dette kan være en komplisert og tung prosess som både er vanskelig emosjonelt så vel som praktisk. I saker som dette spiller ofte advokater en stor rolle, og kan ha mye å si på hvordan selve skilsmissen ender. I tillegg til å sørge for at partene får et rettferdig oppgjør, vil en skilsmisseadvokat sørge for at det blir tatt hensyn til lovene og reglene.

Gjennom en skilsmisse kan det fort oppstå konflikter knyttet til økonomien. Ofte har partene en rekke delte verdier og eiendeler som nå skal fordeles. En skilsmisseadvokat vil forsikre at resultatet både blir rettferdig for begge partene, så vel som riktig med hensyn til loven. Advokater som arbeider med slike saker har ofte lang erfaring innen skifteloven, ekteskapsloven, barneloven og familierett.

En advokat vil fungere som en nøytral part gjennom en skilsmisse. Men det er også mulig for partene og ha hver sin individuelle advokat. Når eiendeler, formue og verdier skal bli fordelt, vil advokatene gjøre rede for hvem som rett på hva. Dette kan det være vanskelig å finne ut av på egenhånd og derfor vil det være lurt å kontakte en advokat. Da kan begge partene være sikker på at oppgjøret blir riktig og rettferdig.

Dette hjelper en skilsmisseadvokat med

De norske lovene er komplekse og det vil alltid finnes unntak, krav og vilkår. En skilsmisseadvokat bistår partene han representerer og vil kunne forklare hvilke lover og regler som gjelder for den spesifikke skilsmissen. Dette kan nemlig variere og det er mange faktorer å ta hensyn til.

Det finnes ingen fasitsvar på hvordan eiendeler skal fordeles under en skilsmisse. Men en advokat vil kunne se på hver enkelt situasjon, og kartlegge hva som vil være et rettferdig oppgjør for begge. Det finnes flere unntak og vilkår som kan være aktuelle for et oppgjør. Dette vil advokaten kunne informere om.

En skilsmisse kan være en lang og tung rettslig prosess. I tillegg er ofte partene allerede i en sårbar situasjon, og derfor vil en advokat komme godt med. Skilsmisseadvokater jobber for gode løsninger og har som mål at klientene skal ende skilsmissen ved å være fornøyd med selve oppgjøret. De kan også bistå under eventuelle meklingsmøter og være en støttespiller.

Skilsmisseadvokat foreldreansvar

Ofte er barn også involvert i en skilsmisse. Da er det ikke bare eiendeler og verdier som skal ta hensyns til. En advokat kan hjelpe partene når det skal bestemmes hvordan barna skal fordeles. Her vil det bli avklart hvordan barna skal bo, hva som er barnets beste, og hvor ofte partene skal se barna sine. Dette blir gjort i et meklingsmøte hvor advokaten kan bistå og rådføre.

Som regel vil Barneloven spille inn når det kommer til bestemmelser angående foreldreansvaret. Denne loven sier at det alltid skal bli lagt til rette for barnas beste. Men dersom partene ikke klarer å bli enig rundt foreldreansvar, vil en skilsmisseadvokat kunne hjelpe. Som en nøytral part kan han få partene til å se ting i perspektiv og fremme barnas sak.