Barnevernsadvokat

En barnevernsadvokat er en advokat som kan hjelpe både barn og foreldre gjennom vanskelig og tunge konflikter med barnevernet. Den norske barneverntjenesten er skapt slik at barn og unge som bor under skadelig forhold skal bli beskyttet og få hjelpen de har behov for. Men ofte kan foreldre føle seg neglisjert og lite hørt i slike saker. Da kan en barnevernsadvokat bistå en eller begge partene gjennom saken.

Dersom noen sender inn en bekymringsmelding til barnevernet, er dette som regel grunnet mistanke om at barnet ikke har det godt i hjemmet sitt. Barnevernet blir da hentet inn for å se situasjonen og gjøre en vurdering av hvorvidt barnet ikke blir godt nok tatt vare på. En slik prosess kan ta lang tid og i mange tilfeller vil foreldrene oppleve situasjonen som frustrerende og krenkende.

Foreldre kan kontakte en barnevernsadvokat så snart de blir informert om at en bekymringsmelding er sendt inn på dem og deres barn. Da vil advokaten være med foreldrene og bistå dem under hele etterforskningen. Det er også mulig å kontakte en advokat senere i etterforskningen. Men jo fortere advokaten blir involvert, dess lengre tid har han på å forberede saken.

Når kan en barnevernsadvokat kontaktes?

Mange foreldre venter gjerne med å kontakte en advokat. Som foreldre er det ikke lett å vite hvor lang tid barnevernet bruker på saken og hvor seriøs bekymringsmeldingen er. Derfor velger mange å vente til de havner i en eventuell tvist med barnevernet før de kontakter rettshjelp.

Foreldre har muligheten til å kontakte en advokat fra det øyeblikket de blir klar over at en bekymringsmelding er sendt inn. Dette er det ikke mange som er klar over og derfor er det vanlig at advokater ikke blir hentet inn før senere stadier. Som berørt vil det være fordelaktig og kontakte en advokat tidlig, slik at du er sikker på at rettighetene dine blir hørt.

Barnevernsadvokat kan bistå begge parter i en barneverns tvist. Både foreldrene så vel som det aktuelle barnet. Som regel blir barnevernsadvokater kontakter når en tvist oppstår. Dette kan for eksempel være situasjoner hvor et barn blir tatt ut av hjemmet med tvang av barnevernet. Slike tiltak blir kalt for et akuttvedtak.

En barnevernsadvokat som blir kontaktet tidlig, kan hjelpe klienten med å ta gode og strategiske valg fra starten av barnevernet undersøkelse. Dette vil også forsikre partene om at både foreldrene og barnas rettigheter blir sett og ivaretatt gjennom hele saksbehandlingen. Dersom en sak skulle havne i Fylkesnemnda eller i domstolene, vil partene stå sterkere stilt hvis en advokat har vært involvert hele veien.

Advokat for barn

I barnevernssaker vil det alltid arbeides for at barna skal ha det best mulig. Barnas egne meninger vil vektlegges, men dette vil avhenge av hvor gammelt barnet er. Barnevernssaker kan omhandler barn i alle aldre, fra småbarn til tenåringer. Jo eldre barnet er, dess mer vekt blir det lagt på barnets egne ønsker. Barn har alltid rett på fri advokathjelp, og dette blir dekket av staten.

Barnevernsadvokater kan hjelpe barn som er involvert i barnevernet med rådgivning og bistand. Her vil det være viktig at barnet er klar over hva som skjer og hvordan saken utvikler seg. For barn kan det føles vanskelig og forvirrende å være involvert i en slik tvist, men advokater vil bistå dem og sørge for at de forstår situasjonen.

Dersom et barn får rettshjelp, vil advokaten sørge for at barnets interesser blir ivaretatt gjennom etterforskningen, saksbehandlingen og en eventuell rettssak. Her vil advokaten sørge for at barnet ikke blir overkjørt av andre parter i saken, og at barnets egne meninger blir hørt. Uansett hvilket stadie en barneverns tvist er kommet til, vil det lønne seg å kontakte et advokatbyrå for rådføring.