Advokatselskapet Ravna - Tlf. 789 40 200 - Etter kontortid: 412 87 517

UTMARKSDOMSTOLEN


RETTIGHETSKRAV - FINNMARKSKOMMISJONEN

Advokatselskapet Ravna AS tilbyr hjelp til å fremme rettighetskrav i grunnen i Finnmark overfor Finnmarkskommisjonen. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale om dine krav i grunnen i Finnmark. Vi tilbyr hjelp til å utrede dine krav og å utforme kravet overfor Finnmarkskommisjonen. Dersom du ønsker å vite mer om Finnmarkskommisjonen, kan du gå til domstolens nettsider om Finnmarkskommisjonen: www.domstol.no/finnmarkskommisjonen

Vi anbefaler bruk av advokat overfor finnmarkskommisjonen. En advokat, med kompetanse innenfor feltet, vet hvilke momenter et rettighetskrav bør bygge på. Rettighetskrav overfor Finnmarkskommisjonen bør derfor utformes av en advokat med kompetanse innenfor feltet. En advokat vil kunne få opplyst saken, og fremstillet den på en slik måte at kravet - og dets rettslige grunnlag - synliggjøres best mulig. Dét øker sjansen for å nå frem.

Vi kan også hjelpe deg med å ta saken videre til Utmarksdomstolen om du ikke er enig med Finnmarkskommisjonens konklusjon. Ta kontakt så ser vi på saken sammen med deg. Kostnader ved saken dekkes som hovedregel av staten, men et lovforslag som for tiden er til behandling kan medføre endringer i adgangen til å få dekket sakskostnadene i saker for Utmarksdomstolen.

For felt 6, Varangerhalvøya vest, er fristen for å bringe saker inn for Utmarksdomstolen 16. april 2017.

 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Nina Ravna ©