Testamente

Vi tilbyr hjelp til å sette opp et testament ut fra ditt behov. Det er mange regler å ta hensyn til ved oppsett av testament, og det er å anbefale å få hjelp fra advokat til å utforme testamentet med utgangspunkt i dine ønsker.

Mange ønsker å skrive testament, selv om de har samboer og felles barn, ektefelle og/eller livsarvinger. Nevnte arvinger har på visse vilkår begrenset arverett etter arveloven og disse kan gis rett til å arve enda mer enn det arveloven gir anvisning på eller så kan personer utenfor denne krets gis rett til arv ved testament. Ved fjernere arvinger enn ovennevnte er testasjonsfriheten enda større.

Ta gjerne kontakt med oss for en samtale dersom du vurderer å få opprettet et testamente. En slik samtale med advokat binder deg ikke til å opprette et testament, men vil kunne virke avklarende.
Spørsmål, knyttet til forhold til for eksempel begravelsesform, faller utenfor testamentsreglene, men se siden om kirkerett, til venstre i menyen, eller trykk her: Kirkerett