TAUSHETSPLIKT

Vi har taushetsplikt hva gjelder alle henvendelser til oss. Det betyr at ingen får vite hvem som tar kontakt med oss eller hva saken gjelder. Under saken kan klienten være sikker på at vi ikke gir opplysninger til andre uten samtykke. En advokats tillit baserer seg på blant annet på taushetsplikten.