OM OSS

Advokat Nina Ravna MNA

Hva gjelder forkortelsen MNA i overskriften, vises det til forrige avsnitt. Advokat Nina Sofie Ravna har ellers erfaring fra Kultur- og kirkedepartementet og NAV. Hun har også jobbet med familierett (herunder samboerrett) og barnerett, i tillegg til arverett på jusshjelpen. Spesialfaget er pedagogikk mellomfag fra Universitetet i Tromsø og barnerett/barnevern fra Universitetet i Oslo. Hun arbeider også mye med eiendomsrett og med saker for Utmarksdomstolen. Se forøvrig om rettsområder i menyen til venstre.

Du er velkommen til å ta kontakt med oss. Kontaktinformasjonen finnes her: KONTAKT OSS


Bilde av Nina og Johan Ravna. Foto: Bjørn Hildonen