Advokatselskapet Ravna - tlf. 789 40 200

Dersom du er uenig i vedtaket til NAV, kan du ta kontakt med oss for bistand. Vi har særlig kompetanse på feltet.

Ta kontakt via telefon for timeavtale, eller send oss en e-post til e-postadresse:

post@advokatselskapetravna.no

Du er velkommen til å ta kontakt!

Advokatselskapet Ravna AS - tlf. 789 40 200