Kirkerett

Mange har et forhold til kirken gjennom hele livet, eksempelvis gjennom kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon, vigsel og begravelse. Andre deltar aktivt i kirkens gudstjenesteliv, menighetsarbeid og andre fritidsaktiviteter, mens de fleste besøker kirken og tilhørende gravsteder en gang i blant. Som ellers i samfunnet kan det også i kirken oppstå spørsmål av rettslig art. Spørsmål av mer kirkelig art kan være mange: alt fra foreldres ønsker og avgjørelser knyttet til dåp, spørsmål omkring vigsel, medlemsskap i kirken og forhold omkring gravlegging, herunder spørsmål knyttet til askespredning.
Nesseby kirke, foto: Nina Ravna
Nesseby kirke, foto: Nina Ravna