Barnevern

Vi yter også bistand i barnevernssaker. Du er velkommen til å ta kontakt med oss for en samtale om saken. Kontaktinformasjon finner du helt nederst på denne siden eller i menyen til venstre.
Av formell kompetanse kan vi i tillegg til alminnelig juristutdannelse, vise til barnerett/barnevern spesialfag.

I tillegg har kontorets advokater lang praktisk erfaring med barnevernssaker gjennom å føre saker for fylkesnemndene og domstolene.