Advokatselskapet Ravna AS - Tlf. 789 40200

Barnets bosted, samværsrett og foreldreansvaret

Samlivsbrudd er krevende for alle involverte parter: voksne som barn.

Når barn er med i bildet ved brudd mellom to foreldre må barnets beste hele tiden tas hensyn til. Involverte barn trenger og har rett til omsorg fra begge foreldrene ved samlivsbrudd.

Det beste for barnet er oftest at mor og far etterhvert klarer å komme til enighet - utenom rettssak. Vi legger alltid ekstra vekt på å forsøke å finne enighet i en sak om samlivsbrudd - der barn er med i bildet. Noen ganger hjelper det, og foreldre klarer å komme til enighet, uten rettssak. Andre ganger viser rettssak seg som siste og eneste utvei for å få igjennom de rettigheter som lovgivningen gir. Dersom det viser seg at rettssak er eneste utvei, bistår vi gjerne den ene forelderen i saken, for å få de rettigheter som lovgivningen gir, igjennom.

Spørsmålet om hvor barnet skal bo, er et av de viktigste spørsmål for barnet (og for de voksne) ved samlivsbrudd mellom foreldre. Når barnets bosted er avgjort, må omfanget av samværet avtales eller avgjøres. Utgangspunktet i de tilfeller foreldrene evner å gi omsorg til barnet slik lovgivningen krever er at barnet har behov og rett til samvær. Også spørsmålet om foreldreansvaret kan komme på spissen ved samlivsbrudd.

Vi har bred kompetanse omkring disse spørsmålene. Vi kan blant annet vise til spesialfag i barnerett fra Universitetet i Oslo. Vi har også praksis fra domstolen og jurdisk tjenesteyting knyttet til disse spørsmålene, for å nevne noe.

Dersom du har behov, er du velkommen til å ta kontakt med oss for å drøfte ovennevnte spørsmål med oss. Vi kan nås på telefon 789 40200. Annen kontaktinformasjon finner du i menyen til venstre.